Peter Meijer, vice-voorzitter van de Stichting KoninkrijksSamenwerking, ontving in september om een vervolg te geven aan het werkbezoek van maart 2014 opnieuw een delegatie uit Curaçao, Daarbij stond opnieuw het kunnen gaan bieden van perspectief aan kansarme jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die op Curaçao wonen centraal stond. Daartoe wordt ondermeer samenwerking tot stand gebracht met het Emaus College. Voorts is het initiatief genomen om de Stichting Arbeidsparticipatie “open deur voor werk’’ op te richten. Deze Stichting beoogt om kansarme jongeren die uitstromen van school of verblijf in de gevangenis op te leiden tot een beroep en te plaatsen in het bedrijfsleven.

Bekijk hier meer