Vice-voorzitter Peter Meijer nam op Curacao nieuw initiatief voor hulp aan blind meisje.

Op de Gouveneur Laufferschool voor vsbo zit een blind meisje, de school heeft van de Girobank sponsor geld gekregen om dit meisje te begeleiden. De adj.dir. Mistica Cannister heeft Peter Meijer  (Vice voorzitter van de SKS, die vaak op  Curacao verblijft) benaderd daar zij om hulp en begeleiding had gevraagd bij Probista ( blinden organisatie ) hier op het eiland. Ook Bartelimeus te Doorn had zij benaderd maar beide organisaties gaven niet thuis. Omdat er in Ermelo een sociale werkplaats ( Proson) is voor blinden, heeft Peter ik kontact opgenomen mat Nadja Rekema (directeur en tevens echtgenote van de wethouder Renkema in Nijkerk). Binnen twee dagen was alles geregeld dus twee onderwijzeressen vertrokken voor twee weken naar Ermelo waar zij met behulp van Natja weg wijs worden gemaakt hoe ze hun leerling kunnen begeleiden en eventueel hulp goederen voor haar kunnen krijgen. De vraag is  gesteld of als zij hulpmiddelen krijgen of wij als SKS kunnen helpen bij transport