In de bestuursvergadering van de Stichting KoninkrijksSamenwerking van 24 september jl. is onder meer gesproken over samenwerking met en ondersteuning van de Fundashon Amigunan di Cristo(Stichting Vrienden van Christus). Deze Stichting heeft tot doel het creëren en instand houden van een aangenaam leefklimaat voor het bevorderen van geestelijke lichamelijke-en sociale ontwikkeling van kansarme jeugd uit de wijken “Fuik, seru Machu, Seru Grandi en “Sabana Kra” en omgeving. Getracht wordt dit doel te bereiken door middel van educatie en creatieve vorming.

Bekijk ook de facebook pagina