Persbericht:

Persbericht werkbezoek gemeente “s-Hertogenbosch aan Curacao

Een eiland met  veel kansen

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft samen met de Stichting KoninkrijksSamenwerking  (SKS) een bezoek gebracht aan Curacao. Op uitnodiging van de stichting arbeidsparticipatie Curacao zijn bezoeken gebracht aan enkele ministeries, scholen en werkgelegenheidsprojecten voor jongeren.

Wethouder Huib van Olden, Sjoerd van het Erve en leida Rasing (directie van Weener XL, het werkontwikkelbedrijf van de gemeente) hebben gezien hoeveel mogelijkheden het eiland biedt om jongeren een arbeidskans te geven. Het eiland kan veel vakmensen gebruiken. Ook mensen met een afstand tot  de arbeidsmarkt  kunnen met ondersteuning van bedrijven, goede begeleiding en opleiding  volwaardig meedoen in de samenleving . Met een hechte samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is het mogelijk om het vakmanschap op het eiland weer volop terug te krijgen.

De delegatie van de SKS bestond uit voormalig lid van de Tweede Kamer en wethouder van Amersfoort en Lelystad, Mr. Ruud Luchtenveld (voorzitter), Peter Meijer, woonachtig op Curacao en voormalig wethouder van Ermelo en Dr. Frank Willekens, voormalig chirurg te ‘s-Hertogenbosch.Ook de SKS toont zich onder de indruk van de werkbezoeken van deze week.  Luchtenveld:
“Het prachtige initiatief van de Fundasion Portanan Pa Trabou om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toch naar werk te willen begeleiden sluit uitstekend aan bij het doel van onze stichting,  het uitwisselen van kennis en ervaring en ondersteuning van projecten gericht op de versterking van de sociaal-economische structuur. Ook het sociale karakter spreekt ons aan. Daarom tekenden wij graag een samenwerkingsovereenkomst tussen onze stichtingen. We zijn blij met de inzet van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.”

Met initiatieven uit de gemeenschap zelf moet het mogelijk zijn om werkgelegenheid te maken, ook voor mensen die daar hulp bij nodig hebben. Wethouder van Olden: ” Voor het waarborgen van ontwikkeling en continuiteit op dit ongelooflijk belangrijke maatschappelijke werkveld, is depolitisering noodzakelijk. Initiatieven hebben ruimte en tijd nodig om tot bloei te kunnen komen”

De gemeente “s-Hertogenbosch zal haar expertise ter beschikking blijven stellen om de stichting te ondersteunen in de Participatie Aanpak Curacao.

 

Verslag werkbezoek Curaçao 31-0kt.-7 nov.2015

Deelnemers:

-delegatie gemeente ’s-Hertogenbosch: (wethouder Mr. Huib van Olden)
-delegatie Weenergroep XL: (de heer drs. Sjoerd van het Erve en mevr .Leida Rasing)
– delegatie bestuur Stichting Koninkrijks Samenwerking: (Mr. Ruud Luchtenveld, dhr. Peter Meijer en Dr. Frank Willekens).
– delegatie Arbeidsparticipatie Curacao (FPT): Mevr.drs. Marelva Jansen-Liberia, mevr. M. Scharbaai ,   dhr. Cesar Paas

Zaterdag 31 okt.:

Dhr. Meijer heeft in Curaçao meegewerkt aan het programma van het bezoek en ontvangt de Bossche delegatie en de SKS-delegatie bij aankomst op de luchthaven Hato samen met mevr.

Marelva Jansen en Cesar Paas. Aansluitend vertrek naar Acoya hotel Willemstad.

1,31-10 aankomst

Daar wordt er gesproken met de Curaçaose afvaardiging en samen met de delegatieafgevaardigden gedineerd in het Acoya hotel

Zondag 1 november:

Vrije dag .Peter Meijer verzorgt voor de Nederlandse delegatieleden een rondtour over het eiland. Er wordt een groot landhuis, waar een Curaçaose bazar plaatsvindt bezocht . Het is erg warm en genoeglijk.

2 b,1-11,koffie op landgoed

Diverse baaien bezichtigd en bezorgd gekeken naar een niet afgebouwd project in het water. De geldverspilling op het eiland komt zo in zicht. Aan een van de baaien wordt een eenvoudige lunch gebruikt onder nauwlettend toezicht van een dertigtal leguanen, die niet schromen onze ledematen te bespringen en zich verplaatsen naar een plek waar brood wordt gestrooid.

2 c 1-11,leguanenhonger

Daarna volgt een bezoek aan het woonhuis van Peter waar we genieten van een drankje en van het uitzicht over de grote oceaan. Op de terugweg volgt er een rondtour rond en op de Christoffelberg in het beschermde natuurgebied aldaar. De dag wordt afgesloten met een diner in een typisch Curaçaos restaurant.

2 f ,diner bij Christoffelpark,1-11 

Maandag 2 november:

1: bezoek aan een school voor kinderen (16-26 jaar) met het syndroom van Down. Indrukwekkende parade op het schoolplein waar de vlag gehesen wordt en de kinderen mooi opgelijnd het Curaçaose volkslied zingen. Na enig bezoek aan de klaslokalen krijgt het gezelschap een ontbijt aangeboden dat door de kinderen zelf is klaar gemaakt en door hen wordt geserveerd. Daarna nog enige klaslokalen gezien (handarbeid, huishoudlokaal ,kooklokaal, en zelfs een lokaal waar deze kinderen leren omgaan met eenvoudige computers). Het gemis aan voldoende lesmateriaal en voldoende geschoolde leerkrachten wordt benadrukt door de directrice .Een videowall-of touchscreen in de meeste lokalen zou zeer welkom zijn en de ouderwetse schoolborden en krijt moeten kunnen vervangen .Kortom wensen te over. De Stichting KoninkrijksSamenwerking onderzoekt of zij dit project tot stand kan helpen brengen.

2:Hierna vertrekken we naar het woonhuis van een van de FPT directieleden waar we hartelijk worden ontvangen en over een project horen gestart door een zoon van de huiseigenaar, die tgv een ernstig ongeval een dwarslaesie heeft opgelopen. Deze zoon werkt aan een opvang voor dwarslaesiepatiënten op Curaçao.

3 e,uitleg over project dwarslaesiepatienten,2-11

Vervolgens licht de directie van de FPT haar doelstelling nader toe: Deze stichting wil een bijdrage leveren aan het aan het werk zetten of aan het werk houden van de groep inactieve landgenoten die een beperking hebben. Deze groep moet geholpen en begeleid worden in emotioneel, sociaal en maatschappelijk opzicht door het inrichten van specifieke trainingen en opzetten van werkplaatsen waar deze groep Curaçaoënaars leert te excelleren in die dingen waarin zij goed zijn. Hiervoor is voldoende menskracht nodig menskracht die de misdeelde groep begeleid en leert zich te handhaven in de maatschappij. Deze menskracht kan mogelijk geworven worden in middelgrote en kleine MKB-bedrijven die zich bereid verklaren om aan het bereiken van voornoemde doelstelling mee te werken. Motto van de Stichting : Samen zijn we sterk!

DSC00273 DSC00275

 

Hierna licht de wethouder van Den Bosch het doel van zijn werkbezoek toe en vertelt de directie van de Weenergroep hoe het er met enigen, overeenkomstig met die van die in Curaçao, in Den Bosch wordt omgegaan. Ook in Den Bosch wil men er voor zorgen dat deze groep van achtergestelden snel weer aan ket werk kan. Intakegesprekken, beroepsonderzoek en advies evenals een snelle start in enkele Weenerbedrijven (inpakken van goederen ,postservice etc)vinden gestructureerd plaats na het samengaan van de Nederlandse UWV instelling met de Weenergroep .Als laatste komt de voorzitter van de SKS aan het woord. Hij licht de doelstelling van deze stichting toe en duidt op de verleende diensten van deze stichting in het verleden.

3:Daarna wordt de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Fundashon Portanan pa Trabou (FTP) en de Stichting KoninkrijksSamenwerking, als in concept aangeleverd, voldoende naar inhoud en tekst gecontroleerd om later die dag ondertekend te worden.

4:In de avond wordt het hele gezelschap getrakteerd op een diner, aangeboden door de SKS, in het restaurant de Clochard in het Fort in Willemstad, waar ook de samenwerkingsovereenkomst tussen de organisaties door de eerder genoemde voorzitters van de delegaties wordt ondertekend en aldus officieel wordt bekrachtigd.

3 h ,SKS-diner de Clochard,2-11 DSC00287 3 i ,ondertekenen overeenkomst in de Clochard,2-11

 

Dinsdag 3 november:

1: Op bezoek bij de Minister van Justitieo.l.v. J, de Jongh Mercelina, beleidsmedewerker van het ministerie, alwaar de wethouder en mevr. Rasing uitleggen hoe het met de achterstallige burger in

4 a ,bezoek ministerie van justitie,3-11 - kopie

Den Bosch gaat. De vertegenwoordiger van het ministerie hoort e.e.a. aandachtig aan

2: Idem maar dan op economische zaken en economische ontwikkeling o.l.v Mariella Olaria-Maduro Msc., waar vooral de directeur van de Curaçaose FPT aan het woord komt om de doelstellingen van deze stichting nader toe te lichten: Samen zijn we Sterk!

4 c,delegatie op ministerie van ez, 3-11 - kopie

3:Bezoek aan een privaat tehuis voor bedreigde moeders met kinderen: Project Lora Man voor vrouwen BOF (Bo mes Forsa is Op Eigen Kracht) .Indrukwekkende rondgang door de sanitaire ruimtes en door de slaapvertrekken die zeker aan een opknapbeurt toe zijn. Ook dienen de technische voorzieningen (licht/water/elektra) worden verbeterd, deze zien er nu onveilig uit! De SKS onderzoek of zij hierbij samen met FEFFIK een rol kan spelen.

4 d,lunch in opvanghuis bedreigde moeders,3-11

Op het terras van het huis wordt een heerlijke Curaçaose soep en een broodje geserveerd als lichte lunch. Onderwijl wordt er gesproken over de voortgang van dit project op het eiland. Dat levert nogal wat problemen op. De overheid werkt slechts sporadisch mee en er zijn nauwelijks financiële middelen.

4: Bezoek aan het ministerie van economische ontwikkeling waar gelijkwaardige uitleg wordt gegeven door de wethouder, de directeur van de Weenergroep en door de vz. van de SKS.

4 b ,bezoek ministerie economische ontwikkeling,3-11 - kopie

5: Ontvangst door de waarnemend Vertegenwoordiger van Nederland drs. Rita Dulci Rahman op Curaçao (ambassade) in Scharloo/Willemstad.

4 e,bezoek ned.veretgenwoordiging,3-11

De vertegenwoordiger legt uit wat het instituut van de Vertegenwoordiging kan betekenen voor het eiland. De wethouder en de directeur van de Weenergroep leggen hun deelname aan de arbeidsparticipatie uit en Ruud Luchtenveld omschrijft de doelstelling van de SKS.

4 g,statiefoto plv.vertegenwoordiger en delegatie, 3-11 4 f ,bezoek ned.vertegenw. 3-11

6: De delegatie is uitgenodigd om te dineren bij dhr. Cristina een goede vriend van Peter Meijer. Het wordt een zeer geslaagd etentje waarbij de recensent niet bij kon zijn vanwege een uitnodiging, die zelfde tijd, bij vrienden in Willemstad

Woensdag 4 november:

1: Bezoek aan de Kamer van Koophandel van Curaçao te Willemstad.

De directeur heet het gezelschap welkom en legt uit wat deze Kamer zoal doet op het eiland.

5 a,overleg met dir.KvK,4-11 5 b ,wethouder dankt directeur KvK,4-11

Marvelina Jansen brengt ook hier de doelstellingen: arbeidsparticipatie, arbeidsgerichte projecten, sociaalondernemerschap en stageplaatsen voor personen met een grote afstand van de arbeidsmarkt, weer onder de aandacht.

Wethouder van Olden spreekt het gezelschap toe en wijst er weer eens op dat hij er in Den Bosch naar streeft zich in die stad en daar buiten in te zetten voor de burger. De politiek is er voor de burger en niet andersom. Hij pleit, zoals voorheen op de ministeries, wederom voor depolitisering van een aantal processen. De politiek moet slechts een hulp- en bindmiddel zijn om bepaalde processen, vooral die van de achtergestelde burgers, te ondersteunen en/of aan te jagen.

Sjoerd van het Erve geeft een duidelijke presentatie van de wijze waarop zijn instituut: de Weenergroep, met de groep van achtergestelden (ww-ers/uwv-ers) omgaat en toont een tweetal filmpjes van voorbeelden daarvan. Leida Rasing, onderdirecteur van de Weenergroep legt de werkwijze a.d.h. van een mooie presentatie, nader uit.

Ruud Luchtenveld, vz. van de SKS benadruk dat die stichting graag een bijdrage wil leveren aan de ondersteuning van verschillende projecten, niet alleen in financiële zin maar vooral in de mogelijkheid van ondersteuning bij de coördinatie van diverse projecten.

2: Bezoek aan Fort Beekenburg waar projectleider Nancy Winklar van de organisatie Reinfoke uitlegt dat de restauratie van dit Fort en haar aanpalende omgeving mede met behulp van jongeren wordt uitgevoerd. De pers heeft hier de gelegenheid om ten behoeve van de regionale televisie wethouder van Olden uitvoerig te interviewen.

5 d ,de pers interviewt de wethouder,4-11 5 c,bezoek en reportage fort Beekenburg,4-11

3: Bezoek aan het Parke Tropical (de Zoo) in Willemstad waar de delegatie door de werkmeester van Reinfoke dhr. Cijntje welkom wordt geheten. Dhr.Cijntje laat vervolgens zien hoe een aantal jongeren meehelpen aan het vernieuwen van de infrastructuur van het park, dat in de toekomst, flink wordt uitgebreid. Jongeren wordt geleerd bestrating aan te leggen en dakpanelen te schilderen, dit alle o.l. van beroepsinstructeurs (werkmeesters)

 5 f,project dierentuin,aanleg bestrating,4-11 5 g project,schilderen van dakpanelen,4-115 e,bezoek aan de dierentuin,4-11 5 h ,delegatie met projectwerkers en leerlingen in de dierentuin,4-11

 

4: De delegatie krijgt een lunch aangeboden bij de Fide waar diens voorzitter dhr. Aubert Wiels uitlegt geeft en een slotwoord spreekt.

5: Op het terras van het Acoya hotel bespreekt de delegatie enige projecten,o.a.. de aanleg van een timmerhal waar achtergestelde jongeren het vak kan worden geleerd.

6:De avond wordt gevuld met een diner aangeboden door wethouder mr. H. van Olden, namens de gemeente Den Bosch.

5 i,diner Den Bosch,4-11 5 j,gastheer Huib van olden met vz. Ruud Luchtenberg en onze erevoorz. prof. Jaime Saleh,4-11 5 k ,de gastheer spreekt,4-11

Eregast prof. Mr. Jaime Saleh, vz van het comité van aanbeveling van de SKS en huidig Minister van Staat is hierbij aanwezig. van Olden heet de gasten welkom. Diverse afgevaardigen van de diverse delegatiegroepen voeren het woord en ook J. Saleh spreekt het gezelschap toe waarbij de wethouder door hem verrast wordt met een speciaal boek o.a. over Saleh zelf.

Donderdag 5 november:

1:Een deel van de delegatie (4 personen) brengen een bezoek aan de Gouverneur van Curaçao in Fort Amsterdam. Ook hier worden de doelstelling van de uitwisseling en de getekende samenwerkingsovereenkomsten toegelicht.
De overige delegatieleden brengen een bezoek, per pedes apostulorum, aan de binnenstad van Willemstad.

2:Rondleiding door FEFFIK, een school waar vakonderwijs wordt gegeven, schilderen, timmeren, electronica, schilderen en spuiten etc.

6 a, werkbezoek FEFFIK, 5-11 6 b, werkplaats FEFFIK,5-11

3: consumeren van een lichte lunch in het FEFFIK hoofdgebouw.

4: afsluiting van de rondleiding door een bezoek aan diverse werkplaatsen van de inrichting, tijdens welke de hoge kwaliteit en originaliteit van het werk in de spuiterij opvalt.

6 c, spuiterij FeFFIK, 5-11

5: nabespreking van de bezoeken op het terras van het hotel

6: gezamenlijk diner in het befaamde Café ‘De Heeren’ op Suikertuintje bij Willemstad. De Bosschenaren blijven na om te dansen en bereiken, te voet, rond 2.00 uur het hotel. De SKSers nuttigen een ‘toetje ’aan de Schooner-bar in het Avilabeachhotel.

Vrijdag 6 november:

1: intermezzo:

De SKS delegatie brengt een bezoek aan een eerder gesteund project: Kapsalon Denise waar kapsters en beautyspecialisten worden opgeleid. De locatie ziet er goed en onderhouden uit. Er zijn nu 2 leerlingen in opleiding en Denise is zeer tevreden.

7a,bezoek kapsalon Denise, 6-11 7b,bezoek kapsalon,6-11

2: Werkbezoek aan het ministerie van sociale zaken, werk en cultuur. We worden ontvangen door de huidige minister ing. Marlon (Roy) Martina, terwijl de regering van Curaçao deze morgen in crisis is geraakt, doordat een lid van een regeringsfractie daaruit is getreden. Na een welkom van de minister wordt de gebruikelijke procedure gevolgd. De wethouder spreekt zijn verwachtingen uit, de directeur van de Weenergroep geeft zijn fraai van beelden voorziene presentatie en Ruud Luchtenveld meldt het kunnen van de SKS,

7 g,persconferentie in hotel, 6-11

3: Lichte lunch in het ministerie

4: vervolg van de presentatie waarna we afscheid nemen van de Minister en haar discipelen in haar eigen kantoor.

7 f,statiefoto met minister van soc.zaken,6-11 - kopie - kopie

5: omdat er een regeringscrisis is gaat het geplande bezoek aan het Parlement niet door.

6: Ingelaste persconferentie voor locale radio, tv,en pers in het Acoyahotel. Dit verloopt geanimeerd en er worden nogal wat vragen gesteld over de gang van zaken tijdens het bezoek en over de prognose van de samenwerkingsovereenkomst. De persbijeenkomst wordt afgesloten door de organisator Marelva Janssen, die veel lof verdient voor deze zeer geslaagde expeditie.

7 g,persconferentie in hotel, 6-11 8a, de kranten,7-11  t h, persconf. hotel.6-11

7: Het werkbezoek word in de avond afgesloten met een pizza-diner in het befaamde restaurant el Forno,. De stemming is opperbest en alle delegatieleden hopen er voor de toekomst ‘het beste ‘van.

7 i, afluitings etentje aangeboden door Frank, 6-11 - kopie

Na een kort bezoek aan de bar van het Avila Beach Hotel, bezoekt iedereen de sponde op om zich klaar te maken voor de terugreis van zaterdag middag.

Zaterdag 7 november:

1: Na het gezamenlijke ontbijt, pakt de Bossche club haar koffers en vertrekt rond 12.00 uur naar Hato om de koffers af te geven.

De SKSers gaan nog even naar Willemstad. Ruud en Frank zorgen daar voor een passende attentie voor hun medebestuurslid Peter, die de hele week ook als chauffeur heeft opgetreden. Na koffie en een taartje gaat ook deze ploeg naar het vliegveld Hato om in te checken: Ruud naar Aruba, Frank naar Amsterdam. Hierna nemen we onder veel dank afscheid van Peter.

Na de gebruikelijke procedures nemen we, achter de douane, afscheid van Ruud.

8c,Den Bosch keert tevreden terug naar Nederland, 7-11

Ruud komt tevreden aan op Aruba. De rest arriveert op zondag 8 nov. Rond 8.00 uur in Amsterdam.

Aleida en Sjoerd gaan hun eigenweg naar huis. Huib en Frank vertrekken naar ’s-Hertogenbosch.

Kortom een intensief werkbezoek. Het bestuur van de SKS zal moeten bespreken of er voor die stichting mogelijkheden zijn om aan de verwachtingen van de Curaçaose stichting tegemoet te komen

Aldus opgemaakt door

Dr. Frank G. J. Willekens, bestuurslid Stichting KoninkrijksSamenwerking

18 november 2015