Doelstellingen

 

Nieuws

Doelstellingen Stichting Koninkrijkssamenwerking.

In de Stichtingsstatuten staat als doel van de Stichting;

  • het wederzijds uitwisselen van kennis en ondersteuning bij projecten gericht op versterking van de sociaal-economische structuur, kennisontwikkeling, milieu en welzijn, daaronder begrepen sport en volksgezondheid. Deze wederzijdse uitwisseling wordt beoogd tussen de eilanden van het Koninkrijk, gelegen in het Caribische gebied, onderling en tussen één of meer van deze eilanden en Nederland; en
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het moge duidelijk zijn dat deze doelstelling een zeer brede is.
Deze is dan ook niet zonder enige taakverdeling en ordening binnen het bestuur tot een concrete uitvoering te verwezenlijken. In eerste instantie zal het duidelijk moeten zijn welke de taakverdeling in het bestuur zal zijn op de verschillende doelstellingsgebieden, zodat individuele personen binnen het bestuur, daarbij ondersteund door commissieleden, specifieke doelstellings-gebieden kunnen bewaken en ter uitvoering ter hand kunnen nemen. Hierbij zal ook gekeken moeten worden hoe de relatiestructuur zal zijn tussen bestuurs- en commissieleden in Nederland en die op de eilanden waarbij ook de concrete uitvoeringsproblematiek op deze locaties en de verantwoordelijkheid daarin zal moeten worden vastgelegd.

Bezien we de hoofdstructuur van de doelstelling, dan valt deze vrijwel direct uiteen in twee deelgebieden, te weten;

  1. De sociale component van onze activiteiten.
  2. De economische component van onze aanpak.
  3. De combinatie van deze twee waar het gaat om sociale aanpak met economische gevolgen.

Het is dus zaak niet uitsluitend voedsel, drinken en kleding te verschaffen waardoor een afhankelijkheidsrelatie ontstaat, maar juist zaken als gereedschap, schoolmeubilair en computers, die de zelfredzaamheid vergroten

Het is niet onze bedoeling a priori geld te verzamelen en dit aan doelen ter beschikking te stellen. Tevens moet duidelijk zijn dat de Stichting geen politiek doel dient en ook geen culturele agenda heeft. De cultuur en de politiek zullen wel als middel gebruikt worden om de doelstellingen te bereiken.

Wij zijn ons er van bewust dat de verantwoordelijkheid van onze aanpak niet alleen berust bij de Stichting en haar bestuur, maar ook wel degelijk berust in Nederland en op de ‘eilanden’ die hun eigen verantwoordelijkheid hebben in zowel het aandragen, uitwerken en realiseren van de geboden ondersteuning.

Wij volgen de maatregelen rondom het corona virus op de voet

Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden ( Bonaire, St. Eustatius en Saba) worden zwaar getroffen door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.  Toerisme en horeca zijn een belangrijke inkomstenbron voor Caribisch Nederland.  Daarom volgt de Stichting... read more

Aanleg nieuwe wegen op Bonaire

Op 10-09-2015 Maakte de voorzitter van de Stichting KoninkrijksSamenwerking Ruud Luchtenveld bij de Bijeenkomst over toerisme op Bonaire te Spice Beach club Scheveningen kennis met de heer Rodney Engkar. Zij hebben wij gesproken over de samenwerking met en visie van... read more