Home

Nieuws

Welkom!

De Stichting Koninkrijkssamenwerking is opgericht om reeds bestaande uitwisseling van kennis en ondersteuning tussen Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius onderling en met Nederland verder uit te bouwen. De bestuursleden willen zich graag inzetten om kansen te benutten bij de verdere versterking van de sociaal-economische structuur, kennisontwikkeling en milieu en welzijn.

 

Doelstelling

De Stichting Koninkrijkssamenwerking ontplooit nieuwe initiatieven om te komen tot publiek/private en private projecten gericht op economische structuurversterking, duurzaamheid  en bestrijding van de sociale gevolgen op de  Caribische eilanden van de economische crises en de huidige maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus.  In overleg met Nederlandse en lokale bedrijven, ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de overheid in Nederland en op de eilanden en door Fondsverwerving  wil de Stichting een bemiddelende rol spelen bij het tot stand brengen en doen uitvoeren van concrete wijkgerichte projecten gericht op de lokale bevolking.

Het is te makkelijk om alleen maar negatief over de eilanden van het Koninkrijk te praten. Beter is het waar nodig te stimuleren dat kansen worden ontwikkeld en gegrepen. De stichting biedt daarvoor een platform. Alhoewel fondsverwerving voor bijzondere projecten niet is uitgesloten, beoogt de stichting vooral stimulerend en coördinerend op te treden, opdat de juiste initiatiefnemers met elkaar in contact worden gebracht. Bekijk de doelstelling voor meer informatie.

Wij volgen de maatregelen rondom het corona virus op de voet

Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden ( Bonaire, St. Eustatius en Saba) worden zwaar getroffen door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.  Toerisme en horeca zijn een belangrijke inkomstenbron voor Caribisch Nederland.  Daarom volgt de Stichting... read more

Aanleg nieuwe wegen op Bonaire

Op 10-09-2015 Maakte de voorzitter van de Stichting KoninkrijksSamenwerking Ruud Luchtenveld bij de Bijeenkomst over toerisme op Bonaire te Spice Beach club Scheveningen kennis met de heer Rodney Engkar. Zij hebben wij gesproken over de samenwerking met en visie van... read more